Điều khoản sử dụng dịch vụ
Những điều khoản sau đây là thỏa thuận giữa UPQRC (tổ chức quốc tế cung cấp giải pháp ECHECK) và nhà sản xuất/phân phối. Những điều khoản sau đây là bắt buộc, nếu bạn không đồng ý bạn hãy không sử dụng giải pháp:
  • ECHECK cung cấp MIỄN PHÍ giải pháp tạo mã BARCODE, MÃ QRCODE theo chuẩn quốc tế trên phạm vi toàn cầu, điều đó có nghĩa bạn được sử dụng MIỄN PHÍ giải pháp này và không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc tạo/lưu trữ/khai thác...mã BARCODE, QRCODE của sản phẩm mà bạn đã tạo ra.
  • Là thương nhân, nhà sản xuất, phân phối sản phẩm, ECHECK yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin doanh nghiệp, sản phẩm và cập nhật thông tin doanh nghiệp, sản phẩm trong thời gian 12 tháng để duy trì tính hợp lệ của các mã BARCODE, QRCODE mà bạn đã tạo.
  • Là thương nhân/nhà sản xuất, bạn phải chịu trách nhiệm với thông tin bạn cung cấp trên hệ thống của ECHECK. ECHECK miễn trừ trách nhiệm trước mọi thông tin về sản phẩm mà bạn cung cấp trên hệ thống.
  • Được cung cấp miễn phí theo tiêu chuẩn cộng đồng, ECHECK đòi hỏi nhà sản xuất/thương nhân không được bán giải pháp QRCode cho bên thứ ba, điều đó có nghĩa là echeck không chấp thuận việc tính thêm giá tạo ra mã QR vào trong sản phẩm của bạn (ngoại trừ bạn có thể tính thêm giá của giấy/tem/công in lên bao bì...).