Quy trình xử lý khiếu nại
Người tiêu dùng sau khi mua sản phẩm tại đơn vị bán sản phẩm

Bất kỳ lúc nào kể từ lúc mua sản phẩm (ngay lúc vừa mua sản phẩm) người tiêu dùng có thể thực hiện xác thực sản phẩm đã mua (nếu sản phẩm có dán tem xác thực ECHECK). 

  • Trong trường hợp xác thực thành công: người tiêu dùng có thể xác nhận sở hữu sản phẩm ngay lúc xác thực.
  • Trong trường hợp tra cứu thông tin không đúng với thông tin ghi trên bao bì, hoặc gặp trường hợp tem xác thực chưa được sử dụng nhưng mã xác thực đã được truy vấn; người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến ECHECK thông qua website http://echeck.vn. Thông tin liên quan sẽ được gửi đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo qui định hiện hành.